Yahaan Jaa-o, Vahaan Jaa-o Sep 03, 1989

80.00

यहाँ जाओ, वहाँ जाओ
जाओ जाओ जाओ जाओ॥
Yahaan jaa-o, vahaan jaa-o
Jaa-o jaa-o jaa-o jaa-o.
You go here or you go there, but you just go. You just go, you just go.