Suno Suno Ray (Ram Kahaani) May 17, 1976

80.00

सुनो सुनो रे मेरी ज़बानी
राम कहानी मेरी ज़बानी॥
Suno suno ray mayree zabaanee,
Raam kahaanee mayree zabaanee.
Listen, listen to my story.