Swaagat Swami Shyam Tumhaaraa July 18, 1989

80.00

स्वागत स्वामी श्याम तुम्हारा
हर्षित होता हृदय हमारा॥
Swaagat Swami Shyam tumhaaraa
Harshit hotaa hridaya hamaaraa.
Welcome, welcome Swami Shyam! My dear heart is very, very delighted while meeting and welcoming you.