Si-ay Jaa-o Si-a Jaa-o Sep 15, 1988

80.00

सिए जाओ, सिए जाओ जीवन गुदड़ी
सिए जाओ, सिए जाओ जीवन गुदड़ी॥
Si-ay jaa-o, si-ay jaa-o jeevan gudardee
Si-ay jaa-o, si-ay jaa-o jeevan gudardee.
Please continue sewing, continue sewing the cover, or blanket, of this life.