Jai Jai Guru ji Jai Jai Feb 03, 2006

80.00

जय-जय गुरु जी जय-जय॥
जय-जय गुरु जी जय-जय॥
Jai-jai guru ji jai jai.
Jai-jai guru ji jai jai.
Glory to You, dear God! Glory to You, dear God!