Amaram Madhuram Aa-ee Diwaalee Oct 29, 1989

80.00

अमरम् मधुरम् आई दिवाली
अमरम् मधुरम् प्रभुता पा ली॥
Amaram Madhuram aa-ee Diwaalee
Amaram Madhuram prabhutaa paa lee.
While I am singing Amaram Madhuram, the lights of my heart begin to get lit.