Amar Himaalaya Madhur Himaalaya May 29, 1990

80.00

अमर हिमालय, मधुर हिमालय
सत्यं शिव का सुन्दर आलय॥
Amar himaalaya, madhur himaalaya
Satyam Shiv kaa sundar aalaya.
The Himalayas are immortal, the Himalayas are blissful.