Turya Turya Abhaya Turya, Mukta Turya Oct 08, 1986

80.00

तुर्या तुर्या तुर्या तुर्या
अभया तुर्या, मुक्ता तुर्या।
Turyaa turyaa turyaa turyaa
Abhayaa turyaa, muktaa turyaa
I say that that which is turiya is fearless and painless.