Swaagat Tayraa Shyam Hridaya Say April 27, 1992

80.00

स्वागत तेरा श्याम हृदय से
स्वागत तेरा श्याम॥
Swaagat tayraa Shyam hridaya say
Swaagat tayraa Shyam.
Welcome to you, Shyam, from the core of my heart.