Swa To Amaram Swa To Madhuram Oct 06, 1989

80.00

स्व तो अमरम् स्व तो मधुरम्
स्व तो अमरम् स्व तो मधुरम्॥
Swa to Amaram swa to Madhuram
Swa to Amaram swa to Madhuram
Self is immortal and Self is blissful.