Shikhaa Amaram Shikhaa Madhuram Feb 22, 1987

80.00

शिखा अमरम् शिखा मधुरम्
जले दीप की, जले दीप की,
Shikhaa Amaram shikhaa Madhuram
Jalay deep kee, jalay deep kee,
The flame of Atma, which is Amaram, immortal, and Madhuram, blissful, has been continually burning.