Shankar Baithay Himaalaya Raajay Feb 23, 1990

80.00

शंकर बैठे हिमालय राजे
डम-डम डम-डम डमरू बाजे॥
Shankar baithay Himaalaya raajay
Dam-dam dam-dam damaroo baajay.
Lord Shankar’s damaroo is being played. Shankar is sitting in the Himalayas and is completely absorbed.