Seekhay Jaa-o Seekhay Jaa-o (Bhaashaa Prabhu Kee) Dec 28, 1990

80.00

सीखे जाओ सीखे जाओ
भाषा प्रभु की सीखे जाओ॥
Seekhay jaa-o seekhay jaa-o
Bhaashaa prabhu kee seekhay jaa-o.
Please continue learning, continue learning the language with which God can be called.