Mayraa Janam Gayaa, Mayraa Feb 15, 1987

80.00

मेरा जनम गया, मेरा मरण गया
जब आई अमरता ज्ञान में॥
Mayraa janam gayaa, mayraa maran gayaa
Jab aa-ee amarataa gyaan mayn
Since the sense of immortality manifested in my knowledge, my idea of birth and death has completely gone away.