Main To Tayraa Dhyaan Dharoon June 25, 1980

80.00

मैं तो तेरा ध्यान धरूँ
अविनाशी तेरा ध्यान धरूँ॥
Main to tayraa dhyaan dharoon
Avinaashee tayraa dhyaan dharoon.
I meditate on you, Lord. O indestructible one, I meditate on you.