Maayaa Vash Hee Janamaa Maanav June 27, 2002

80.00

माया वश ही जनमा मानव
माया वश ही चेतन॥
Maayaa vash hee janamaa maanav
Maayaa vash hee chaytan.
Because of the indestructible power, force, Maya, or unseen sense, a person is born.