Leelaa Prabhu Kee Bardee Puraanee July 15, 1992

80.00

लीला प्रभु की बड़ी पुरानी
महिमा इसकी जाए न जानी॥
Leelaa prabhu kee bardee puraanee
Mahimaa isakee jaa-ay na jaanee.
Leela, sport of God, is very ancient. We cannot describe the glory of leela.