Laa-o Laa-o Laa-o (Shyam Geet Tum) March 26, 1988

80.00

लाओ, लाओ, लाओ—
श्याम गीत तुम लाओ॥
Laa-o, laa-o, laa-o
Shyam geet tum laa-o.
Bring Shyam joy on this earth! Bring the song of Shyam joy on this earth!