Kitanee Door Naaraayan Tayraa April 25, 1981

80.00

कितनी दूर नारायण तेरा डेरा रे? Kitanee door Narayan tayraa dayraa ray?
O God, Narayan, how far is your home?