Ji-ay Jaa-o Ji-ay Jaa-o Shaashwat Jeevan Feb 08, 1990

80.00

जिए जाओ जिए जाओ
शाश्‍वत जीवन जिए जाओ ।
Ji-ay jaa-o ji-ay jaa-o
Shaashwat jeevan ji-ay jaa-o.
Please keep living, keep living, keep living the eternal life.