Jamee Jamee Oopar Tayray Akhiyaan May 20, 1986

80.00

जमी, जमी, जमी, जमी
ऊपर तेरे अखियाँ॥
Jamee, jamee, jamee, jamee
Oopar tayray akhiyaan.
Today my eyes are well set on you.