Jahaan Jahaan Jaa-ayn Bhakt Hamaaray June 22, 1986

80.00

जहाँ जहाँ जाएँ भक्त हमारे
गान प्रभू का करते हैं॥
Jahaan jahaan jaa-ayn bhakt hamaaray
Gaan prabhu kaa karatay hain.
Wherever my devotees go, they sing the song of God.