Hari Tayray Dwaar Khardaa Ik Jan 19, 1990

80.00

हरि तेरे द्वार खड़ा इक योगी॥
बाट जोहता तुझे मिलन की
आशा भरता कृपा मिलन की।
Hari tayray dwaar khardaa ik yogee.
Baat johataa tujhay milan kee
Aashaa bharataa kripaa Milan kee.
Lord, a yogi has been standing at your door.