Hari Hariyaalee, Hari Vanamaalee June 05, 1989

80.00

हरि हरियाली, हरि वनमाली
हरि वनमाली, हरि वनमाली॥
Hari hariyaalee, Hari vanamaalee
Hari vanamaalee, Hari vanamaalee.
The Lord is the greenery of the universal garden, and the Lord is the gardener of the universe.