Hari, Hari, Hari (Tum Jeevan Kay Aadhaar) July 14, 1988

80.00

हरि!हरि! हरि! हरि!
तुम जीवन के आधार ॥
Hari! Hari! Hari! Hari!
Tum jeevan kay aadhaar.
God, you are the basis of the life of every being.