Hans Rahaa Hans Rahaa (Hridaya hamaaraa) Dec 19, 1990

80.00

हँस रहा हँस रहा हँस रहा हँस रहा
हृदय हमारा हँस रहा हँस रहा॥
Hans rahaa hans rahaa hans rahaa hans rahaa
Hridaya hamaaraa hans rahaa hans rahaa.
My heart is now laughing, smiling. My heart is smiling, my heart is smiling.