Geetaa Hai Aadhaar Hamaaraa Dec 06, 1989

80.00

गीता है आधार हमारा
गीता ज्ञानाधार॥
Geetaa hai aadhaar hamaaraa
Geetaa gyaan-aadhaar.
The Song Celestial, known as Shrimad Bhagavad Gita, is the basis of our existence, and Gita is the basis of all knowledge.