Gaganaa Mayraa Naam Hamaaraa, Rehenaa May 25, 2002

80.00

गगना मेरा नाम हमारा
रहना मेरा न्यारा है॥
Gaganaa mayraa naam hamaaraa,
Rehenaa mayraa nyaaraa hai.
I am the Space, and my living is unique.