Gaa-o Gaa-o Gaa-o, Geet Shyam Kay Gaa-o March 30, 1985

80.00

गाओ गाओ गाओ, गाओ गाओ गाओ
गाओ गाओ गाओ, गीत श्याम के गाओ।
Gaa-o gaa-o gaa-o, gaa-o gaa-o gaa-o
Gaa-o gaa-o gaa-o, geet Shyam kay gaa-o.
Sing, sing, sing! Please sing the song of God!