Dhyaan Karo Tum Dhyaan Karo Sep 17, 1993

80.00

ध्यान करो तुम ध्यान करो
ध्यान करो तुम ध्यान करो॥
Dhyaan karo tum dhyaan karo
Dhyaan karo tum dhyaan karo.
My dear, you should meditate. You should do meditation daily.