Chha-ay Hain Badarava (Huaa Kuch) Jan 14, 2002

80.00

छाए हैं बदरवा,
हुआ कुछ नयनों को॥
Chhaa-ay hain badaravaa
Hu-aa kuchh nayanon ko.
The clouds are thick in the sky; what happened to my eyes?