Chaytan Chaytan Chaytan (Door Na Rehenaa Tum ) March 03, 1985

80.00

चेतन चेतन चेतन चेतन
चेतन चेतन चेतन।
Chaytan chaytan chaytan chaytan
Chaytan chaytan chaytan.
Always remember that Chetan, or Purush.