Behetee Jaa-ay Behetee Jaa-ay (Nadiyaa Mayray Praym Kee) March 11, 1989

80.00

बहती जाए बहती जाए
नदिया मेरे प्रेम की॥
Behetee jaa-ay behetee jaa-ay
Nadiyaa mayray praym kee.
The river of my love has been flowing on and on.