Barasat Jaa-ay (Mayghaa Praym Kaa) Jan 01, 1991

80.00

बरसत जाए बरसत जाए
मेघा प्रेम का॥
Barasat jaa-ay barasat jaa-ay
Mayghaa praym kaa.
Let the rain of love rain down on earth.