Bahee Jaa-ay Bahee Jaa-ay Jeevan Nadiyaa Oct 04, 1988

80.00

बही जाए बही जाए जीवन नदिया
बही जाए बही जाए जीवन नदिया॥
Bahee jaa-ay bahee jaa-ay jeevan nadiyaa
Bahee jaa-ay bahee jaa-ay jeevan nadiyaa.
The life stream is flowing. It is flowing and flowing and flowing.