Bahay Jaa-ay Bahay Jaa-ay Jharanaa Aug 12, 1985

80.00

बहे जाए बहे जाए झरना बहे
झरना बहे, झरना बहे॥
Bahay jaa-ay bahay jaa-ay jharanaa bahay
Jharanaa bahay, jharanaa bahay.
The waterfall of my heart is flowing continually.