Amaram Shiv Hum (Shiv Ratri) Feb 02, 2003

80.00

अमरम् शिव हं, मधुरम् शिव हं
अमरम् मधुरम् शिव-शिव-शिव-हं॥
Amaram Shiv hum, Madhuram Shiv hum
Amaram Madhuram Shiv Shiv Shiv hum.
Amaram is Bliss and Madhuram is Bliss.