Amaram Madhuram Jab Say Gaayaa June 05, 1989

80.00

अमरम् मधुरम् जब से गाया
भ्रम अरु भय को दूर हटाया॥
Amaram Madhuram jab say gaayaa
Bhram aru bhaya ko door hataayaa.
Since I began to sing Amaram Madhuram, I succeeded in removing fear and doubt.