Amaram Madhuram Gaatay Jaa-o Oct 30, 1989

80.00

अमरम् मधुरम् गाते जाओ
ध्यान स्वयं का करते जाओ ॥
Amaram Madhuram gaatay jaa-o
Dhyaan swayam kaa karatay jaa-o.
Please keep singing Amaram Madhuram and continue meditating on your Self.