Amaram Hum Va Madhuram Hum Kee (Dwaniyaan) May 08, 1992

80.00

अमरम् हं व मधुरम् हं की
ध्वनियाँ गुँजाते जाइए॥
Amaram hum va Madhuram hum kee
Dhwaniyaan gunjaatay jaa-i-ay.
My dear, keep singing and resonating the sound of Amaram Hum Madhuram Hum, I am immortal, I am blissful.