Amaram Hum Madhuram Hum Sadaa Sadaa Hee July 01, 1989

80.00

अमरम् हम मधुरम् हम
अमरम् हम मधुरम् हम॥
Amaram hum Madhuram hum
Amaram hum Madhuram hum.
I am immortal, I am blissful.