Amaram Hum (Bhool Na Jaana) Jan 04, 2005

0.00

अमरम् हं मधुरम् हं॥
अमरम् हं मधुरम् हं॥
Amaram Hum Madhuram Hum.
Amaram Hum Madhuram Hum.
The Self is immortal, the Self is blissful. Self is pure, free, forever.