Amaram Gaayaa, Madhuram Gaayaa June 09, 1989

80.00

अमरम् गाया, मधुरम् गाया
गाते गाते सत्य बसाया॥
Amaram gaayaa, madhuram gaayaa
Gaatay gaatay satya basaayaa.
I sang the song of Amaram, immortality, and I sang the song of Madhuram, bliss.