Tumanay Geet Madhur Yehe Gaayaa Dec 26, 1988

80.00

तुमने गीत मधुर यह गाया।
प्रिय ने गीत मधुर यह गाया॥
गाया गाया गाया…….
Tumanay geet madhur yehe gaayaa.
Priya nay geet madhur yehe gaayaa.
Gaayaa gaayaa gaayaa…….
Dear one, you sang and sang and sang this sweet song.