Jharanaa Jhar Jhar Jharataa July 01, 1983

80.00

झरना झर झर झरता जाए
जीवन गतिमय कहता जाए॥
Jharanaa jhar jhar jharataa jaa-ay
Jeevan gatimaya kehetaa jaa-ay.
The jharanaa, or waterfall, is flowing. It is ever busy flowing. It is singing the song of life, the eternal flow, or gati.